Các bạn nữ nghĩ sao về việc bày tỏ tình cảm thẳng với cr bảo muốn tìm hiểu mặc dù chưa quen??

Thời nay nam nữ bình đẳng, chuyện nữ chủ động là chuyện bình thường. Thà bày tỏ một lần rồi nhận kết quả còn hơn cứ im lặng mãi,sau một thời gian sẽ cảm thấy hối tiếc.
Nhu Thu Trang also answered this question with: "Dù gì cứ làm quen trước đã"