Thiện Nhân also answered this question with: "Là khi nó đòi đ* bạn nhaaaa"

The answer hasn’t got any rewards yet.