Liêu also answered this question with: "Ở thời điểm khác thế giới khác thì tốt hơn ah, mình nghĩ bạn nên vui vì hiện tại đc gặp người đó,..."

The answer hasn’t got any rewards yet.