Ask @cgv3012:

Thật sự càng ngày các EXO-L càng quá đáng hay nói thẳng ra là vô học vậy à?? Hình như hnay ông của thành viên nào đấy trong BTS đã qua đời? Và:) các bạn EXO-L nếu k thể làm đc gì thì các bạn có thể im lặng không phải là các bạn CHỬI RỦA người đã khuất và lôi việc đó ra làm trò đùa... đáng hổ thẹn?

Mấy đứa đó chắc không có ông :)))

View more