Ask @chayada_chantawuttikul:

ใช่ป้ะคตแย่

งืมแย่มั่ก

View more

+2 answers in: “ทำไมคนเดี๋ยวนี้ต้องเอาคำว่าคนคุยมาใช้ทั้งๆที่มัน ก็คือการคุยกันระหว่างคนสองคนในแชทก็ไม่ต่างกะการที่เราคุยกันในชีวิตจริงนิ บางคนแค่คุยกันเฉยๆเพราะรู้จักหรืออะไรกันก็หาว่าเป็นคนคุยแล้ว บ้าจริง”

มันดูเปฌนตรรกะป่วยๆเลยอะ

เนอะทำไมแค่คุยก็ถือว่าเป็นคนคุยแล้ว จริงๆอาจจะเพื่อนกันก็ได้

View more

+2 answers in: “ทำไมคนเดี๋ยวนี้ต้องเอาคำว่าคนคุยมาใช้ทั้งๆที่มัน ก็คือการคุยกันระหว่างคนสองคนในแชทก็ไม่ต่างกะการที่เราคุยกันในชีวิตจริงนิ บางคนแค่คุยกันเฉยๆเพราะรู้จักหรืออะไรกันก็หาว่าเป็นคนคุยแล้ว บ้าจริง”

ทำไมคนเดี๋ยวนี้ต้องเอาคำว่าคนคุยมาใช้ทั้งๆที่มัน ก็คือการคุยกันระหว่างคนสองคนในแชทก็ไม่ต่างกะการที่เราคุยกันในชีวิตจริงนิ บางคนแค่คุยกันเฉยๆเพราะรู้จักหรืออะไรกันก็หาว่าเป็นคนคุยแล้ว บ้าจริง

นั่นสิ

View more

+2 answers Read more
Next