Jaký je význam vašeho jména?

Ženské křestní jméno Jana má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan. Jméno pochází z hebrejského „Jochanan“, které se překládá jako „Bůh je milostivý“, „Hospodin je milostivý“ nebo „milostivý dar Boha“. Základem jména jsou hebrejská slova „Jahve“ (s významem „Bůh“) a „chanan“ překládané jako „smilovat se“ či „milost“.
...
Uživatelka tohoto jména většinou bývá dobrou hospodyní, manželkou a matkou. Narodí-li se však ve znamení Berana nebo Štíra, mívá velké ambice a jde si za svým cílem bez ohledu na ostatní. Ze všeho nejvíc nesnáší nespravedlnost, vášnivě chrání práva slabších. Měla by si dávat pozor na sklony k tvrdohlavosti, které jí mohou značně zkomplikovat život. Není příliš individuálním hráčem, její schopnosti mnohem lépe vyniknou při týmové spolupráci.
Jako sedí to. :D

View more

rebekah@ArtGraphics
Paige@styleverse