thót on Khền :3 (xấu hổ quá huhu =)))

cảm thấy rất là nhẹ nhàng so với 1 đứa NM, kiểu giọng nói, cách nói chuyện ý =)) thỉnh thoảng cuxng deep mà ta thề là NM từng chơi ko 1 đứa naoooooòo có nổi suy nghĩ sâu hơn cái cốc uống nước... à cũng vui vì có nguời thấp như mình ... anw thích những nguời tâm hồn pinky trẻ trung và vui như Khền \m/ nhớ dẫn đi ăn :"(

View more