Ask @chinchinn186:

Này, tôi thích bạn được không? Tôi thật sự muốn có cảm giác được bên cạnh một người, chí ít nó cũng khiến tôi bớt buồn. Tôi cần mối quan hệ để lấp đầy khoảng trống trong tim. Dù biết đó là điều sai lầm, nó sẽ khiến 2 người đều đau khổ. Xin thứ lỗi cho tôi :(((. Tôi muốn bám víu để vượt qua lần này.

Next