Olāv Bastard@nie_poczytalny
Ethan Winchester@Life__is__strange_