Ask @citatukartoteka:

Vientulība...

Vientulība ir visur, tā mājo ikkatrā no mums, cauri zemēm un laikiem. Tā atspoguļojas mūzikā, māksla un literatūrā. Izjust vientulību nozīmē apzināties patiesību, ka mēs pašos pamatos esam šķirti no citiem cilvēkiem, mēs esam ierobežoti tajā, kā spējam atklāt sevi otram un nekad netiekam saprasti pilnībā. Mēs esam vientuļi divos nozīmīgākajos dzīves brīžos – piedzimstot un izdziestot, un kā cilvēciskas būtnes spējam to apzināties.
http://tikainesakinevienam.lv/?p=17796

View more

Stāsts pārdomām

TikaiNesakiNevienam.lv
Meitene, kura bija akla, ienīda sevi tāpēc ka viņa bija neredzīga.
Viņa ienīda visus, izņemot savu draugu, kurš viņu ļoti mīlēja. Viņš vienmēr viņai palīdzēja kad vajadzēja palīdzīgu roku, vienmēr par meiteni rūpējās. Meitene teica savam draugam, “Ja tik es spētu redzēt, es apprecētos ar tevi.”
Vienu dienu kāds cilvēks ziedoja savas acis priekš meitenes. Kad jaunās acis sadzija un marles tika noņemtas, viņa spēja visu redzēt, arī savu draugu. Viņš prasīja meitenei “Tagad tu spēj redzēt, vai tu mani precēsi?”
Meitene paskatījās uz savu draugu un redzēja ka viņš ir akls. Aklo, aizvērto acu izskats viņu šokēja. To viņa nebija gaidījusi. Doma par to ka viņai vajadzēs skatīties uz šīm aklām acīm visu savu mūžu lika viņai atteikties no precībām ar puisi.
Puisim aizejot prom meitene bija asarās. Pēc vairākām dienām puisis uzrakstīta viņai vēstuli: “Rūpējies par savām jaunajām acīm, mana mīļā, jo pirms tās bija tavas, tās bija manējās.”
http://tikainesakinevienam.lv/?p=17325

View more

Mīlestība ir...

Gadās arī tā – tevi rauj aiz matiem, bet tu priecājies. Cilvēks ir dīvaina būtne. Tevi rauj aiz matiem pa kalniem un lejām, un, ja kāds vaicā, kas tur notiek, tu neprātīgā sajūsmā atbildi: „Mani rauj aiz matiem!” Un, ja tad kāds jautā: „Vai tev nevajag palīdzēt?” – tu atbildi: „Nē!” – „Bet vai tu izsturēsi?„ – „Jā, izturēšu, jo es mīlu roku, kas mani rauj aiz matiem…”.
http://tikainesakinevienam.lv/?p=17300

View more

Ko Tu šobrīd klausies?

Tavs stāsts būs ēna, kas sekos līdz
Un nenoslēpt to pat kabatā,
Tas plēsīs to pušu kā īlēns ass.
Tavs stāsts būs tāds kādu lemsi pats
Un vārdi to nevar izgreznot,
Jo zini tie mānās, melo, krāpjas aizvien…
Tavs stāsts, tas atbalsos visu,
Ko kādreiz skarsi tu!
Tavs stāsts, to slavēs un nopels
Vēl simtiem dzejnieku!
Tavs stāsts, tā būs tava nasta,
Tīkams nogurums!
Tavs stāsts, tavs stāsts…
http://tikainesakinevienam.lv/?p=16789
http://www.youtube.com/watch?v=eU-qCSGZZEY

View more

Kāds šodien Tavs garastāvoklis?

Es atkritu zālē un raudāju. Pār mani noliecās zāles stiebrs un jautāja:
- Kāpēc tu raudi?
- Cilvēki man nodarīja pāri. Tie samina kājām manu darbu, ko es strādāju viņu labā, — es atbildēju.
- Cilvēki mani katru dienu min kājām. Es slienos atkal uz augšu un turpinu augt, — teica zāles stiebrs. Es noslaucīju asaras un ķēros pie darba.
http://tikainesakinevienam.lv/?p=16770

View more

Next