Xin hỏi một tý về MPC,mình thường xem phim của Clip và thấy có vài bộ của khô hay chym,.. có chia các phần như OP,ED trong MPC,vậy cho mình mạn phép hỏi các bạn làm bằng cách nào vậy.

Cái đó là chapter, có nhiều định dạng chapter nhưng phổ biến là dạng xml