4share đang khuyến mãi 100%, mình thích CS lắm nên mình muốn giúp đỡ nhóm chút gì đó. Mình muốn gia hạn tài khoản vip của nhóm 360 ngày + 100% = 720 ngày. Nếu được thì liên hệ với mình qua chatbox của nhóm nhé #KhoaDreyar

Bạn nạp vào email này nhé, cảm ơn bạn: kukieumuoi@yahoo.com.vn
Hiện point của tài khoản chắc đủ để gia hạn được thêm vài tháng.