Ask @clipsub:

cho hỏi về vấn đề tên của người Nhật, khi người vợ lấy người chồng thì vợ sẽ theo họ chồng, vậy sao trong Vua bếp soma ông già soma lại lấy tên theo họ vợ :v

Ai nói với cậu người đàn ông đầu phim là chồng :v.
Plot twist: Ông ấy là một người vợ đảm đang nấu nướng giỏi chăm con tốt, còn chồng ông ấy thì đã đi xa rồi.

View more

cho hỏi về vấn đề tên của người Nhật khi người vợ lấy người chồng thì vợ sẽ theo
Next