Thư Thư also answered this question with: "Tóc ngắn nhưng mình để tóc dài"

The answer hasn’t got any rewards yet.