Γιατί εμείς τα καλά παιδιά δεν βρίσκουμε καμία καλή κοπέλα της προκοπής και πατε όλες με αυτούς που σας φέρονται άσχημα ? 🙄

💬️ Answer this question
Δεν είναι θέμα καλοσύνης, είναι θέμα προσωπικότητας και χημείας, ίσως κάτι κάνεις λάθος ή δεν ταιριάζεις με αυτή που θέλεις και δεν τραβάει

Next

Language: English