Ja sam i do sada živeo, vozio markiran auto sa belim kožnim sedištima i živeo kao mafijaški boss doslovno , proputovao Evropu, a zamisli tek od sada šta sledi, evo već, evo već sam bogat nenormalno. Ahaaa. 😀

💬️ Answer this question

Language: English