ขอคำถามโบ๊ะบ๊ะปั่นๆหน่อย

💬️ Answer this question

Language: English