dăm ba cái bọn ôm ny làm sao mà ấm bằng cái chăn bông của tao đc =))

💬️ Answer this question

Language: English