Tán con trai của bố mẹ nuôi như nào bây giờ ạ? Hiện tại thì chơi thân với nhau rồi :"/

💬️ Answer this question

Language: English