nếu mà được xóa 1 thứ gì đó trên trái đất, bạn sẽ xóa gì ? Vì sao ?

💬️ Answer this question

Nothing here yet

Be the first to answer
💬️ Answer this question

Language: English