Yêu một người mình k thích là cảm giác ntnao vậy ??

💬️ Answer this question
Người nào t yêu cũng rất thật lòng t k rõ điều này nhưng mà ny thứ 2 của t y t kp vì thích t đến mãi sau này t mới biết. T chỉ thấy cậu ấy rất nhanh chán hay khó chịu với t và thấy ức chế

Next

Language: English