phải làm sao khi bạn phải ở trong một môi trường (học tập làm việc) với một đám những con người chây lười và ỷ lại, chỉ toàn chờ người khác làm rồi copy? phản ứng sao với những con người như thế đây?

💬️ Answer this question
1. Vậy là có cơ hội xem khả năng của mình tới đâu rồi.
Mà nhóm copy cũng có cái hay vì họ dễ dàng đi xem bài làm của nhóm khác và biết tạo lập quan hệ để ... copy.
2. Chia ra để làm. Dù ý tưởng đó họ có copy hay tự làm. Kệ họ. Ko quản được. Nhưng ít ra cũng có làm cho nhóm.
3. Nếu thấy mình là người gánh team, cũng có lợi là mình có thể tự quyết.
4. Rời nhóm nếu bạn tìm được nhóm khác có vẻ 'giỏi' hơn teamate hiện giờ

Language: English