Nếu vào một ngày đẹp trời nọ, còn 5 phút nữa zombie sẽ xâm chiếm trái đất. Bạn sẽ làm gì trong 5 phút đó?

💬️ Answer this question
Nhà gần chợ, tạp hoá, cây xăng....
Vào chợ, tạp hoá mua thực phẩm ăn liền, và chút mồi để dụ zombie 😁
Vào cây xăng mua vài chục lít xăng
Dụ zombie tại 1 điểm bằng thức ăn tươi sống rồi ném bom xăng cho chết 😁
Ổn vl 😂
Liked by: Nhật Hạ WX Ysys

Language: English