Kể câu chuyện tâm linh có thật mà bản thân bạn từng trải qua đi.

💬️ Answer this question
Tâm linh thì nghe nhìu, mà bản thân thì chưa thấy nhìu lắm
Kiểu hồi đó năm 1 ở nhà cũ cứ thấy ớn ớn lúc đi vệ sinh (thiết kế tách rời nên phải băng qua một khúc tối chỗ cầu thang ms tới nhà vệ sinh), lâu lâu 12h,1h cũng cảm nhận có ai dòm mình nên sợ vl, éo dám nhìn, ở tận 2 năm á, mà h chuyển chỗ mới, sáng sủa đèn đóm sáng chưng nên đỡ sợ.
Liked by: WX Ysys

Language: English