tớ ở đây để lắng nghe cậu thở than

💬️ Answer this question
Bạn tớ hỏi tại sao lại chia tay. Nhưng tớ chẳng biết trả lời như thế nào 😕
Đôi khi chia tay vì khoảng cách địa lý, vì gia đình không ưng, rồi thì vì sợ không đến được với nhau mà chia tay....

Next

Language: English