Mới chơi lại ask, hay rep t đi j cx đc . Để t có động lực chơi tiếp đc khum ạ

💬️ Answer this question

Language: English