Yêu một người mù quáng là ntn?

💬️ Answer this question
Là cho đi mà ko cầu nhận lại, chỉ cần người đấy cười là cậu sẽ làm tất cả mọi thứ, hi sinh không ngần ngại. Không toan tính bất kì điều gì. Đối phương hạnh phúc là cậu vui vẻ.

Language: English