hỏi ngu xíu… nyc có nym rồi có cách nào kéo về lại k (mình là nữ)

💬️ Answer this question

Language: English