Ny là con trai mà hủy kb, block là sao v

💬️ Answer this question

Language: English