Tự nhiên chán nói chuyện với bạn thân là sao ạ? Sau lần bạn ấy nhờ vả thiếu tinh tế, mình cảm thấy bị lợi dụng, tình cảm của mình nó cứ tụt dần , k tâm sự đc như xưa . Rồi giờ thấy bạn ấy nhắn nhiều mình cảm thấy phiền nữa . Mình có nên nói rõ với bạn ấy k nhỉ

💬️ Answer this question
Nếu cậu thực sự muốn giải quyết và thân lại thì oke. Còn ko theo t thì là không đâu, cậu chỉ cần lặng lẽ đóng cửa trái tim cậu lại, sau này giữ khoảng cách là được, bao giờ ngta thắc mắc thì hẵng trl.

Language: English