Rủ đi chơi thì lúc nào cũng có lý do để không đi... còn không rủ lại bảo bạn bè đi chơi mà không chịu rủ. Chắc nhiều người giống mình. =))

💬️ Answer this question

Language: English