Ask @damhang1609:

Mình thích ngta mình cố gắng thể hiện cho ngta biết. Ngta dường như cũng hưởng ứng, cũng thả thính lại mình..Lúc mình càng thích ngta thì ngta lạnh nhạt với mình. Mình từ từ quên đc ngta thì ngta lại gieo mình hy vọng, cứ gieo rồi lại dập tắt. Hình như tình cảm của mình là trò đùa của họ thì phải?

Same 😌

View more

Next