Thanh Tâm also answered this question with: "có ai cr người thích mình bh?"