Khánh Linh also answered this question with: "Tỏ tình đi r b sẽ thấy đc sự phũ phàng :))"