Nguyễn Thị Thu Thủy also answered this question with: "năng động :)) ví dụ như tui :]]"