Hyn_Tr@ng also answered this question with: "Because họ chưa biết cách làm cho mình có cảm xúc vs họ mặc dù họ rất yêu mình =))))"