אניה also answered this question with: "У очень ограниченый круг общения"