Ask @denOoooo8:

Vďaka čomu si na seba hrdý(á)?

Všetko čo mám, mám vďaka sebe. Nechcem byť sebec, ale, starám sa o seba jebem čo neni dokonalé.

View more