Ask @derbymanches:

ad ơi hôm trước nữa ad có đăng conan 3 phần và hôm qua mem đang xem để hôm nay xem tiếp nhưng k thấy đâu :( nếu ad xóa ad có thể đăng lại đc k ạ :( mem đang theo dõi mà hôm qua mất wifi k xem đc TT

Bạn phải hỏi qua page thôi, mình không chịu trách nhiệm về việc đó

View more

Next