Колко езика говориш?

〰 Здравей. 🌌💌
• • •
➕ Македонски. 💔🐾
➕ Френски. 🙈💖
➕ Испански. ✨💞
➕ Английски. 🌿🌿
〰🔸〰🔸〰🔸〰🔸〰🔸〰🔸〰
• • •
❝Благословен е този, който се е научил да се надсмива над себе си, защото той никога няма да спре да се забавлява.❞
— Dia🌹

View more