@diemquynh311

Diễm Quỳnh

What others replied to:

Chuyện tình của tớ giống như cái chiếu cũ kĩ vậy, vì nó chưa bao giờ được trải :((

show all (15)

Language: English