@dieulinh6579823

Linh

What others replied to:

| 14 . 09 . 2019 – Cậu quên người đó chưa?

show all (15)

=))) T không bao giờ quên được người cũ, chỉ là đến lúc mọi thứ tình cảm dành cho người ấy không còn nữa mà thôi.

Language: English