@donghocay

donghocay Onplaza

Ask @donghocay

Bạn có đồng ý rằng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở không?

tình có đẹp hay không do cả 2 người, cũng không hẳn là dang dở hay không

Language: English