Ask @doquangduongbk:

Một cuốn sách bạn mới đọc gần đây và sẽ giới thiệu cho người khác là gì?

Donkihote- nhà quý tộc tài ba xứ mantan :))

View more