Ask @doraeminemon:

Related users

Mày thích nhập vai vào thế giới zombie hay là thảm hoạ thiên nhiên??

Zombie thì sau đó sẽ có cái gọi là "gây dựng lại nền văn minh" =P~ còn thảm hoạ thiên nhiên cục bộ quá. Giờ mất net ( vẫn được sờ máy ) 1 tháng thôi gần chết rồi thảm hoạ xong chết sùi bọt mép mất. Kết luận là zombie.

View more

Next