Ask @dqdcz:

Dokážeš to? I s postupem!: Máme sedm po sobě jdoucích přirozených čísel. Když odečteme prostřední z nich od součtu zbývajících šesti, dostaneme čtyřnásobek největšího z nich. Které je nejmenší z těchto sedmi čísel?

Jasně, stačí to zapsat ve formě rovnice:
x + (x + 1) + (x + 2) - (x + 3) + (x + 4) + (x + 5) + (x + 6) = 4 * (x + 6)
A pak je to triviální, x = 9.

View more

Libi se ti? @Sarinka213 . No videli jste krasnejsi holku?

Viděli.

View more

Jaký je ten nejnesmyslnější vynález?

Určitě něco z dílny páně Rubeho Goldberga.

View more

Jakpak se mate

Mate se například předložením zavádějících informací.

View more

Jaké je nejdůležitější pravidlo v tvém životě?

Variace na tzv. zlaté pravidlo: chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. S dodatkem, který mám uveden v hlavičce mého profilu: nežij pro ostatní více, než bys čekal, že oni budou žít pro tebe.

View more

Jak je

Skvěle, díky za optání!

View more

Co je smyslem života?

Co nejdelší (a v rámci možností nejpříjemnější) přežití, reprodukce sebe sama.

View more

Může existovat přátelství mezi mužem a ženou?

Může být rozum a chtíč v opozici natrvalo?

View more

Kdybys nemusel pracovat (a nechtělo by se ti), čím by ses zabýval?

To, co dělám teď ve volném čase, jenom bych asi více četl.

View more

Kdy končí mládí?

Když člověk přestane bydlet s rodiči a osamostatní se.

View more

Jaké jsou tři věci, které je třeba vzít si s sebou na neobytný ostrov?

Loď, přátele a dostatek zásob.

View more

Co víš, co ostatní nevědí?

Heslo do svého internetového bankovnictví. Aspoň tedy doufám, že ho ostatní nevědí!

View more

Vyjmenuj tři věci, které by podle tebe neměly ve světě existovat.

Válka, genocida a zákon o dani z přidané hodnoty.

View more

Jaký máte názor na střelné zbraně? Bojíte se jich? Jste pro jejich co největší omezení, případně zákaz pro řadové občany?

Střelná zbraň je jenom nástroj, jako každý jiný. Dá se s ním vykonat mnoho dobrého, ale také zlého. Zbraní obecně se nebojím, spíše před nimi mám respekt. Českou (a také slovenskou) zbraňovou legislativu považuji za aktuálně nejlepší v celé Evropě, rozhodně bych ji nezpřísňoval. „Zákaz pro řadové občany“ by byla zrůdnost.

View more

Jaká kniha, kterou jsi dosud četl(a), je nejlepší?

Nejsem člověkem jedné knihy, takže nedokážu říct, že by nějaká kniha byla nejlepší. Z těch, co mě hodně ovlivnily, mě napadají Lidské jednání (Ludwig von Mises), GEB (Douglas Hofstadter) a Vzpoura deprivantů (Koukolík, Drtilová).

View more

Myslíš, že diverzifikace portolia do volatilních instrumentů, společně s nákupem upisovacích akcií, může vést k překonání indexu ve výnosech? A proč?

Může, protože součástí je riziková přirážka. Ale to riziko (bez směrodatných informací) zní jako příliš vysoké — já bych do toho nešel.

View more

Kdybys měl(a) napsat knihu, o čem by byla?

O politické ekonomii. Nápadů mám několik, zdroje k realizaci žádné.

View more

Které slovo byste chtěli, aby všichni přestali používat?

potencionální

View more

Co je zapotřebí k úspěchu?

Mít cíl, vytrvale se ho držet, poučit se z nezdarů a vlastně je nutná i trocha talentu a štěstí.

View more

Miluješ svět, ve kterém žiješ?

Ano. Co jiného mi zbývá?

View more

Jak zlepšit svět?

Začít u sebe a jít příkladem ostatním. Když to uděláme všichni, svět se náhle stane lepším.

View more

Líbí se ti tvé jméno?

Křestní jméno ano, proto jsem si ho nechal. A příjmení také, proto jsem si vybral.

View more

Ako sú na tom titulky na nový South Park?

Titulky jsou na tom dobře, viz třeba: http://www.edna.cz/south-park/titulky/?season=19
V době, kdy tato otázka byla relevantní, jsem zároveň nastoupil do nové práce a zažíval velké stěhování. Ani jsem nezvládal reagovat na e-maily. Dostal jsem se do fáze, kdy není reálné, abych na titulcích nadále pracoval. Naštěstí se však objevili noví lidé, kteří tu práci samovolně převzali a South Park tak bude dále pokračovat i bez nás, kteří jsme se tomu věnovali v letech 2004–14.

View more

Co umíš udělat ty, ale ostatní udělat nedokážou?

Být mnou.

View more

Seznamuješ se na internetu?

Ano, většinou rád.

View more

Next
  • 26
    Posts
  • 0
    Likes

About Pavel Mises:

Programátor profesionál, ekonom amatér.
Brno