@draconare

JOSIE DUMONT

Ask @draconare

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⋆⠀࿐ྃ ▸ ━━ http://tiny.cc/i3inuz && http://tiny.cc/r5inuz

fullofxhope’s Profile Photo⋆⠀࿐ྃ ▸ ᴅᴀʀᴋ ᴅɪᴠᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀singurătate, nostim termenul. unii vor cu frivoare să aibă parte de ea, alții s-au familiarizat și rămân închiși în micul lor univers, iar alții se luptă să triumfeze în lupta împotriva ei. josephine nu știa în care categorie se afla, fiecare venea și trecea tot la fel de repede, zilele ei se scurgeau și… nimic nou sub soare. își privi prietenele cum se certau, iar cearta mereu se termina dezastruos – măcar aveau un motiv să lupte, să meargă mai departe. ea nu avea același privilegiu. a avut intenția de a interveni în mica lor luptă, însă ceva a oprit-o. asemenea unei premoniții neașteptate, a simțit că nu trebuia să schimbe cursul evenimentelor, să lase ca totul să se întâmple așa cum a fost scris. lizzie întinsă pe jos, hope privind-o într-un fel pe care josephine îl considera machiavelic. așa trebuia să se întâmple, îi spunea intuiția. lizzie se ridică de pe podea într-o manieră biblică, de parcă ar fi fost mesia – însă viața reală a învățat-o că toate aceste evenimente sunt pe cât se poate de normale, acolo unde viața și moartea se întâlnesc cu supranaturalul. o lumină o orbi pe soni pentru câteva momente, însă apucă să își acopere ochii cu mâna. în momentul în care se simți sigură că acea lumină se dispersă, își luă mâna de la ochi și privi în jur – același spațiu cu care era familarizată, însă ceva nu era în regulă. aruncă o privire în locul în care erau hope și lizzie și oftă adânc. se uită împrejur și văzu o prezență masculină, însă nu realiză cine era până când se auzi glasul lui lizzie. un zâmbet apăru pe grimasa ei, în timp ce se apropie de stefan. acționează repede, nu te gândi prea mult. ⠀⠀“obliviate”⠀⠀ a spus, punând delicat mâna pe brațul lui. se întoarse într-o manieră lentă spre hope și lizzie, cu o privire mirată. ⠀⠀“ce? cineva trebuia să salveze situația. sau cel puțin pe noi de… vampir.” ⠀⠀dădu din umeri și se apropie de cele două. ⠀⠀“nu știu ce s-a întâmplat, dar voi rezolvați situația asta. dar înainte de toate, hope, ai să-i spui ceva lui lizzie?”⠀⠀ își puse mâna pe coapsă și așteptă un răspuns. o apologie. era în regulă, putea lua iar decizii pe cont propriu, divinația nu o mai întărâta.

View more

httptinycci3inuz   httptinyccr5inuz

⠀⸺⊱⠀@fullofxhope

⠀⠀⠀wide⠀eye⠀gaze⠀pierced⠀the⠀other,⠀arms⠀crossed⠀against⠀her⠀chest.⠀people⠀talk⠀and⠀twist⠀the⠀story⠀until⠀it⠀loses⠀its⠀veracity.⠀josie⠀didn’t⠀mean⠀to⠀sabotage⠀any⠀plans,⠀let⠀alone⠀hope’s.⠀she⠀barely⠀even⠀interacted⠀with⠀her⠀since⠀the⠀day⠀she⠀joined⠀the⠀salvatore⠀boarding⠀school.⠀shoulders⠀raise⠀and⠀fall⠀back⠀down.⠀she⠀was⠀tired.⠀everyone⠀seemed⠀against⠀her,⠀through⠀her⠀perspective.⠀they⠀were⠀albatross⠀around⠀her⠀neck.⠀⠀⠀“you’ve⠀only⠀heard⠀their⠀point⠀of⠀view.⠀you⠀never⠀asked⠀mine.”⠀⠀defeat⠀lingering⠀in⠀a⠀honeyed⠀tone.⠀while⠀it⠀was⠀true⠀that⠀she⠀started⠀on⠀the⠀wrong⠀track,⠀she⠀wanted⠀to⠀be⠀accepted⠀by⠀the⠀other⠀students.⠀it⠀poisoned⠀her⠀mind,⠀the⠀thought⠀of⠀never⠀belonging⠀anywhere.

⠀⸺⊱⠀intro;

#DRACONARE,⠀a⠀portmanteau⠀combining⠀latin⠀words⠀draco⠀meaning⠀dragon⠀&⠀onare⠀meaning⠀to⠀hide⠀/⠀to⠀burden.

a ⠀study ⠀of ⠀witchcraft ⠀, ⠀blood ⠀prejudices⠀ ,⠀ ancient ⠀curses⠀ ,⠀ war⠀ ,⠀ forgiveness ⠀,⠀ loyalty⠀ ,⠀ choosing ⠀light⠀ and ⠀provoking⠀ darkness ⠀, ⠀folklore⠀ tales⠀ , ⠀diving⠀ into⠀ the ⠀unknown ⠀, ⠀changes⠀ that⠀ are⠀ needed ⠀in ⠀growth.

independent,⠀ semi-selective ⠀and⠀ private ⠀oc ⠀derived ⠀primarily ⠀from ⠀the ⠀⠀hogwarts lore. ⠀built⠀ and⠀ fabled⠀ by⠀ gya⠀ (⠀20⠀ +⠀ she/they⠀)

⸺navigation⸺
bio ⸺ https://docs.google.com/document/d/1KAxgKDtPwS-YmB27TyyJkMOqexUGWuuTFQxVAWznrIw/edit?usp=sharing
rules ⸺ https://docs.google.com/document/d/1aY9jBa0QcKzXjwsa0cZQOnsqKGcOh6a1OKliwbk5vBc/edit?usp=sharing
memes ⸺ https://www.tumblr.com/blog/view/draconare/search/%E2%B8%BA%E2%8A%B1%20memes;

View more

intro

Language: English