@duclong2799

Đức Long

Latest answers from Đức Long

Điều tốt đẹp nhất mà một người lạ làm cho bạn là gì?

Đi ăn với họ

Có nên quay lại với người cũ không. Mình thì vẫn thích người đó nhiều lắm. Nhưng sao mình lai có cảm giác bất an , phân vân không biết nên hay không

Đéo :))

Language: English