@duclong2799

Đức Long

What others replied to:

Có nên quay lại với người cũ không. Mình thì vẫn thích người đó nhiều lắm. Nhưng sao mình lai có cảm giác bất an , phân vân không biết nên hay không

show all (22)

Language: English