@duclong2799

Đức Long

What others replied to:

Địt đê:))

show all (15)

Nên dùng não để đặt câu hỏi chứ đừng nửa thân dưới để suy nghĩ thay cho não nhé anh bạn não hay rong chơi!

Language: English